Referat: Tirsdagsmøde

Tirsdag d. 17. 9. 2019 kl. 19.00

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv for Thise sogn 

Sted: Multihuset, Jens Thisesvej 31, Thise
Deltagere: 11

Det er mig en evig gåde, at kommunerne har så lidt bevågenhed over for det store frivillige arbejde, der i alle lokalarkiverne gøres for at sikre vores alle sammens fælles historiske kulturarv på en betryggende måde for fremtiden. Vi har hørt det mange steder: Arkiverne flyttes til mindre og dårligere lokaler eller foreslås flyttet helt ud af lokalområdet og støtten skæres nedefter salamimetoden. Oven i ofte problemer, da ildsjæle også bliver ældre.Vi har hørt det før og det gælder også arkivet i Thise. Alligevel er der nye frivillige, der trods alle odds tager over og bruger tid og kræfter og gør, hvad der er muligt, ofte til stor glæde for og i samarbejde med de beboere, der netop bor i små lokalområder uden megen kommunal og offentlig bevågenhed. Modstand styrker sammenholdet.
I Thise er der stor interesse for det lokale. Bestyrelsen arrangerer indsamlinger og udstillinger og da arkivet, som fremstod forbilledligt ordnet og katalogiseret, kom på facebook, steg både medlemstal og besøgstal betydeligt. Fotografier, skole- og konfirmationsbilleder, avisartikler, festsange, skøder og regninger afleveres jævnligt, og den årlige fest for gamle elever fra Thise, hvor der kommer omkring 600 mennesker og som arkivet står bag, giver tit ekstra tilskud, om ikke andet så efterlyste navne på fotografier. Desværre giver den nye persondatalov her som alle steder, der arbejder med slægtsforskning, store problemer.
Jens Thise, som har lagt navn til vejen, hvor multihuset ligger, er, som man kan gætte, bysbarn fra Thise, og i anledning af forfatterens 150 års fødselsdag arrangerede lokalarkivet udstilling, fest og avisartikel.
Hatten af for de frivillige i alle landets lokalarkiver.


Referent: Gunvor Johnsen