Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling den 28. januar 2020 i Forsamlingsbygningen.
Indkaldelse og program for 1. halvår 2020 er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår med gode resultater i jeres slægtsforskning.
Med venlig hilsen
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn