Referat medlemsmøde

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19.00

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Hirtshals.


Sted: Det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26, Hirtshals.

Deltagere: 6


5 af arkivets 10 frivillige ildsjæle var mødt op for at fortælle om arkivet.

Arkivleder Sigrid Nedergaard fortalte om arkivet og dets omtumlede tilværelse.

I 1976 blev arkivet oprettet i det lille stenhus.

I 1979 dannedes Lokalhistorisk Selskab med arkiv-, økonomi- og skriftudvalg.

I 1986 var Vestre Strandfogedgård blevet istandsat og arkivet flyttede dertil med en aftale om, at kommunen stod for den udvendige vedligeholdelse, mens arkivet skulle bekoste den indvendige.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 ønskede kommunen at sælge Vestre Sognefogedgård og tilbød arkivet 2 lokaler i det nu overflødige rådhus. Senere fik arkivet også 2 kælderlokaler og har siden også fået en kaffestue/læsesal. Denne place-ring har flere fordele:

Der er konstant varme.

Arkivalierne står tørt.

Folk kan lettere finde arkivet her.

Den tidligere byrådssal kan benyttes til møder.

Arkivet er tæt på biblioteket, der har bedre søgemaskiner.

Ved vores besøg på lokalarkiver, spørger vi gerne, om de får deres arkivalier registreret på Arkibas. Oftest får vi undskyldninger som manglende tid, manglende EDB folk og andre forklaringer. I Hirtshals forsøger de at få registreret tingene hurtigst muligt, så de også kan ses på Arkiv.dk.

Desværre ved giverne tit ikke meget om det, de afleverer. Der har været holdt billedeftermiddage, men ikke med den store succes.

Der kommer jævnligt ønsker om at få kopi af billeder. Vi fik en god snak om, hvad der er en rimelig pris. Naturligvis skal virksomheder betale, men hvad med private? Vi var enige om, at de også skal betale, men nåede ikke frem til, hvad der er en rimelig pris.

Nye arkivalier kommer både fra lokale og fra folk, der har haft tilknytning til Hirts-hals tidligere. De indkomne arkivalier er blandede: billeder, familieberetninger, festsange fra sølv- og guldbryllupper, livserindringer, små bogsamlinger, regnskaber og protokoller fra virksomheder, skoleprotokoller. 

I fremtiden skal flere arkivalier gemmes mere digitalt, på minimum 2 harddiske, der ligesom præstens og degnens kirkebøger ikke må opbevares under samme tag.

Persondataloven er en besværlig samarbejdspartner, så undertiden må man ”handle mod bedre vidende”.

Lokalhistorisk Samfund med ca. 500 medlemmer og arkivet hører sammen. De udgiver hvert år en kalender og en årbog, hvilket er en god indtægtskilde. Artiklerne skrives dels af folk, der opfordres til det og dels af folk, der selv kommer med en god historie.

Efter Sigrids fortælling, blev vi vist rundt i arkivet – også i den gode tørre kælder.

Under kaffen med Pers dejlige arkivkringle gik snakken ivrigt videre med erfaringsudvekslinger.


Referent: Lise Surland


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.