Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 26.10. 2021 kl. 19.00

Samarbejds- og fortælleaften

Sted: forsamlingshuset                        

Deltagere:17

Vi sidder alle og nørkler med hver vores, og meningen med traditionen for dette møde er dels at medlemmerne kan få mulighed for at komme af med, hvad de lige sidder og nørkler med (=brænder for) lige i tiden, dels at man måske kan få et godt råd eller en ide til at komme videre med. Derfor er også medlemmer, der ikke lige har noget at fortælle, meget velkomne.

 Og for at starte med ideer: en havde fundet en ukendt halvbror på Facebook, en anden brugte face book til at formidle viden til børn og børnebørn. Flere brugte flittigt FS, så fejl i dette net blev debatte-ret og nogen reklamerede for, at vi alle kunne/burde lægge rettelser ind på FS MED kilder. Vi hørte om ret ukendte søgemuligheder i København, og hvordan den nye organisation DS har samlet meget nyt materiale og kunne hjælpe i nød. Og så kom et nyt emne på bordet: Et nyt medlem fortalte om hvordan arkæologi og metaldetektorfund bragte liv frem af et tilsyneladende ubeboet område.

Nogle havde ikke fået lavet noget under Corona for andet havde taget tiden, mens andre boblede over med alt det, man havde nået. Og det er klart, vi sidder alle med vidt forskellige interesser. Hånd-værkernes Hus´ historie, Amagerdragter og udskudt jubilæum på de kanter, det katolske sø-mandsalmisselem der viste sig at være født på Trankebar, Me-too i Århus i 1931 og nazister fra Mors. Gårdhistorie, både helt lokalt i Hjørring og mere spredt i landet. Ingstrups historie. Og skurke og helte er der i alle familier.

Spændende at høre, hvad andre arbejder med. Selv må referenten se at tage sig sammen om kom-me i gang med noget med matrikelnumre. 

Referent: Gunvor Johnsen 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.