Referat fra Skagen Lokalarkiv

 Medlemsmøde

Onsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.00

Besøg på Skagen Lokalarkiv


Sted: Skagen                        

Deltagere og gæster: 13

Referent: Gunvor Johnsen 


Mange lokalarkiver findes på skoler eller i forsamlingshuse, men Skagens er noget helt særligt! Det har fundet sin plads i den gamle retssal som var i brug som sådan helt til 1972 og oven i købet også som byrådssal til 1969. Så at sidde rundt om det helt originale byrådsbord og drikke kaffe og spise arkivkringle giver nu en særlig stemning. Og lige på gangen ligger den gamle arrest, som var i brug op til midt i 1950´erne. Her kunne så synderne, hvoraf en pæn del var gengangere, sidde i et lille rum med højtsiddende, lille vindue med tremmer og tænke over tilværelsen. Og skulle de på ”toilettet”, så var der fælles lokum for arrestanter, dommere, advokater, byrådsmedlemmer og borgmesteren lige midt på græsplænen, hvor alle kunne over-våges af fængselsbetjenten, som også var byens eneste politibetjent i mange år. Hans køkkenvindue var oven i købet udstyret med et skråt kikhul, så hele plænen kunne overskues.


Arkivet har efter et par flytninger fundet sit blivende sted, og som i alle arkiver var der kasser og papirstabler og gamle fotografier alle vegne, og ikke mange siddepladser. Den lokalhistoriske forening, som har over 400 medlemmer, må derfor hol-de sine møder på Kappelborgskolen. Men desværre var det ikke nemt at finde frivillige i den store forening. Mange var tilflyttere eller turister, med interesse for historien men ringe tilknytning til byen, samtidig med at indbygger tallet er faldet fra 12.000 til 7.000 på 50 år.

Arkivet havde især i 1970’erne modtaget meget materiale, men ved fraflytninger og dødsfald blev der stadig indleveret en del historisk arvegods. Hatten af for bibliotekar Hans Nielsen, som udgjorde ½ frivillig og ½ betalt arbejdskraft sammen med ½ anden frivillig. Alle nyeste billeder, er scannede, men endnu ikke offentligt tilgængelige. Alle bygninger og alle personer er færdiggjorte og ligger på Arkibas, men ikke på arkiv.dk. Når nogen efterspørger materiale, benyttes lejligheden til at få det scannet. Vi så lageret, der var nok at tage fat på. Alle lokalaviser findes på arkivet ligesom ”Lundholms Arkiv”, som er et genealogisk arkiv over Skagenslægter.

  


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.