Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 27. september 2022

Besøg på Lokalhistorisk arkiv i Gærum


Sted: Kælderen under Gærum skole, Brønderslevvej 99, Gærum

Deltagere: 11.

Referent: Lise Surland


Formanden for Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv bød velkommen, hvorefter arkivleder Ulla Svendsen, der har været arkivleder siden arkivets start i 1989, fortalte om arkivet.

Tanken blev født, da Gærum Borgerforening i 1988 i en uge fejrede sin 100 års fødselsdag. Der blev udgivet et jubilæumsskrift om udviklingen fra  Gjærum Mejeriby med 4 gårde, lidt småsteder og kirken, der er over 800 år gammel,frem til Gærum anno 1988. 


I august 1989 startede arkivarbejdet i kælderen under Gærum Skole, hvor det stadig har sine lokaler med stabil temperatur og luftfugtighed. Man begyndte straks at samle alt, hvad der var i aviserne, dels i kronologisk orden i store udklipsbøger, dels i kuverter efter emner. Ulla kom på registreringskursus. 4 klippedamer sørger for, at intet bliver overset.

Der udgives 3 – 4 nyhedsbreve pr. år ud fra indholdet i udklipsbøgerne. Alle nyhedsbrevene sendes til Det Kg. Bibliotek. Der er sommerudflugt i lokalområdet med ca. 40 deltagere. Der holdes foredrag af lokale foredragsholdere. Der opstilles en udstilling ved spejder- og torvefest og der holdes en årlig gløggaften. 

I 2013 ved 125 års jubilæet blev der lavet et nyt jubilæumsskrift, nu i farver, om de sidste 25 år.

I en periode blev der holdt kreative aftener, bl. a. slægtsforskeraftener.

I 2019 blev der udgivet et særnummer i forbindelse med skolens 40 års jubilæum. Ved den lejlighed holdt elever fra 5. og 6. klasse foredrag om skoledagen. 

Til disse jubilæumsskrifter er søgt fonde om tilskud.

Der har tidligere været holdt Åbent Hus, men interessen er ikke mere stor nok.

Foreningens medlemstaler ca. 100 husstande. 

Den får 50.000 kr. pr. år fra kommunen, som skal have regnskab og handlingsplan.

Arkivet har ikke mere egen Facebook side, men oplysninger om foreningen og arkivet findes på Frederikshavns hjemmeside.

De kan nogenlunde følge med m. h. t. registrering af gaver. Gærum lokalarkiv har 8.500 registreringer på Arkiv.dk. De modtager gerne skriftligt materiale, men ikke genstande, da der ikke er et museum.

Inden kaffen med Pers dejlige arkivkringle fortalte Per lidt om vores aktiviteter.

Det var dejligt at høre om et arkiv, der har så fint system i deres ting og sørger for, at alt, hvad de kan nå, registreres på Arkibas.


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.