Referat: DANSKERNES HISTORIE ONLINE

 Tirsdag d. 13. september 2023 kl. 19.00

Danske slægtsforskeres bibliotek


Cand.scient. Per Hundevad Andersen
Sted: Forsamlingsbygningen                       
Deltagere: 23.
Referent: Gunvor Johnsen


For at begynde med slutningen: På slaegtsbibliotek.dk ligger der på første side et link om fritekst-søgning og under Få Hjælp tre instruktionsvideoer, hvor der grundigt gøres rede for, hvordan man bruger biblioteket hjemme fra sin egen computer. Der kan søges på/i over 100.000 titler (nyeste tal) og langt, langt over 3 mio. sider, og der kommer flere til dag for dag om alle mulige og umulige og utænkelige emner. 

Forhistorie og navneforandring: biblioteket startede i 2012 som en lille underafdeling af DIS Danmark, men med nedlæggelsen af landsarkivet på Jagtvej, som havde en bogsamling, som ingen ville have, ønsket om nedlæggelse/flytning af slægtsbiblioteket på Frederiksberg Bibliotek og forskellige andre arkiver, der var på vej til destruktion og ideen om at gøre alt tilgængeligt på nettet, voksede biblioteket med lynende fart og udviklede sig til meget mere end et bibliotek for slægtsforskere. Andre så den fantastiske mulighed og ikke bare arkivalier, men også donationer dukkede op, og frivillige manglede der heller ikke. I dag er der 30 frivillige, der overvejende sidder i Albertslund og kopierer og gør alle siderne pæne og søgbare. Mange andre end slægtsforskere har derfor nu glæde af arbejdet, og det har derfor skiftet navn til Danskernes Historie Online. I 2022 var der 1.2 mio. downloads.
Ud over den generelle indtastning af modtaget materiale, har biblioteket også kastet sig over særlige projekter. P.t. er det skolehistorie (du kan finde de utroligste ting om dine forfædres skolekarakter o.a.) og søfartshistorie. Biblioteket fra Søfartsmuseet i Helsingør indgår i samlingen. Lige nu for-handles der om en tilgang til søgning via folkebibliotekerne.
Økonomi: Biblioteket modtager af og til arkiver, som måske ligger lidt udenfor det egentlige ar-bejdsfelt, men der indgår man en aftale med leverandøren om egenbetaling. Ellers betaler slægtsfor-skerne 40 % via medlemskab af foreningen Danske Slægtsforskere, og fonde, donationer og offentlig støtte betaler 60 %.

Man behøver ikke være medlem af foreningen Danske Slægtsforskere for at bruge biblioteket, men det er der fire fordele ved: Du modtager nyheder om de nyeste scanninger. 2. Du modtager foreningens flotte og oplysende blad Slægtsforskeren 4 gange om året, og 3. Din forening får økonomisk støtte til sine arrangementer efter hvor stor en del af de lokale medlemmer, der er medlem af Danske slægtsforskere.  4. Du støtter arbejdet med biblioteket.

Besøg siden og prøv lykken. Det er et lige så fantastisk nyt og nemt redskab for os som link-lives.dk.

Og med hilsen fra Per Hundevad: Du kan roligt trykke på alle knapper. Der er intet, der kan slettes eller gå i udu ved et fejltryk eller uheld.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.