Referat. Samarbejdsaften

 Tirsdag d. 14. november 2023
Samarbejdsaften
Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 14
Referent: Lise Surland

Efterhånden som deltagerne dukkede op, gik snakken, som altid, lystigt, men da klokken blev 19, og formanden stillede os udsigt, at kaffen og rullepølsemadderne denne aften var gratis, blev der ro i salen. Overskriften ”slægtsforskning” kan føre til studier i meget mere end blot slægtens lige linje tilbage, måske helt til Gorm den Gamle:
•    Når et barnebarn kommer med bogen ”Bedstefar fortæl nu”, viser det sig hurtigt, at der på bogens sider slet ikke er plads nok, så bedstefar bruger den som disposition for sine fortællinger.
•    Arbejde på en fælles database, dog med hver sit herred. Man gennemgår omhyggeligt de ca. 160.000 personer i basen, og sender rettelser til Family Search.


Der er desuden tid til at lede Workshoppen, som stadig får nye medlemmer. Her hjælper man hinanden.
•    Salg af og oprydning i barndomshjem bringer spændende ting frem. Et foto med foræl-drene og deres 7 døtre dukkede frem. Men hvem af de 7 var mon vedkommendes mor? Ved fælles hjælp blev hun fundet.
 I samme dødsbo fandtes gamle regnskabsbøger, der viste, at moderen havde haft en god forretning ved at sælge æg.
•    En familiehistorie sagde, at faderen stammede fra svensker, der under Store Nordiske Krig var fange i Tønning i Nordtyskland. Ofte viser den slags historier sig at være skrø-ner, men her blev det ved nærmere forskning, at historien var sand.
•    Vennebjerg Kirke, med fokus på kirkeklokkerne.
Ved at nævne fotografen Kirstine Lund gik snakken videre til datidens lønninger, skat, alimentationsbidrag, samt et ønske om at finde fæsteaftaler.
•    Hvordan får man styr på gamle billeder – lærer at bruge medierne?
•    Forskningen består ikke kun i at lede i arkiver, men også i at optage samtaler med gam-le folk. Vi er nok mange, der ærgrer os over, at vi ikke har udspurgt de gamle i familien i tide.
DNA, som viste, at et formodet slægtskab ikke passede.
•    Arbejde på arkiv i Saltum. Lægger billeder på Arkiv.dk.
•    Huse og ejendomme i Sønder Harritslev Sogn. Landbrugshistorie.
•    Gamle skifter på Fejø.
•    Meget simpel slægtsbog, udarbejdet, da ældste barnebarn for 10 år sinde fyldte 18. Hun har længe efterspurgt er revision/udvidelse. Denne er nu under udarbejdelse og skal være færdig til yngste barnebarn fylder 18 i april.
•    I anledning af sin søns 50 års fødselsdag havde en deltager lavet en slægtsbog over hans fars slægt i København og på Mors.
Anbefalede Politiets Mandtaller i København 1860-1880.
•    I Legacy findes hjælpemiddel til kilderne.
•    Hjælp til svensk slægtsforsker.
Under 1. corona: Skrevet forældrenes historie
Under 2. corona: gårdhistorie – svigerforældrenes husmandssted.

Der kom mange spændende emner på bordet, og måske fik nogen inspiration til forskning i nye retninger.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.