Referat: Lokalhistorisk Arkiv for Mosbjerg og Tolne

Besøg i Lokalhistorisk Arkiv for Mosbjerg og Tolne

Tirsdag d. 19. marts 2024
Deltagere: 9
Sted: Mosbjerghus
Referent: Lise Surland

Gennem årene har vi besøgt mange lokalarkiver med næsten lige så mange typer lokaler, varierende fra gammel hovedgård, nedlagt skole, kældre i skoler og plejehjem, tidligere retssal med arrest til tidligere busventesal, nok det mindste arkiv vi har besøgt. Så man er altid spændt på, hvordan forholdene er, når man besøger et nyt arkiv. Arkivet i Mosbjerg har et par små lokaler i Mosbjerghus, der er et socialpsykiatrisk bosted. Her tog arkivleder Kurt Juul Thomsen imod os. Med hjælp fra Pers interesserede spørgsmål fortalte han, at Tolnes arkiv ved kommunesammenlægningen blev lagt sammen med Sindals arkiv. Efter at være blevet overset i Sindal i nogle år, blev Tolnes arkiv slået sammen med Mosbjerg. Arkivet får i dag et tilskud på 8.000 kr. til driften. Den oprindelige by, Mosbjerg, opstod omkring Kirken vest for Uggerby Å. Etableringen af mejeriet på Eskærs jord blev begyndelsen til byens nuværende placering på østsiden af åen. Herregården Eskær drives i dag sammen med Gårdbogård. Den har planteavl samt en dyrlægeklinik for heste. Indenfor den gamle kystlinie er der fint ler, så der har været teglværker i både Tolne, Bjørnager og Eskær; det sidste nedlagt i 1970’erne. Arkivalierne omhandler primært gårdene og folkene på gårdene i 1900-tallet. Borgerforeningen laver i sommerhalvåret forskellige arrangementer, som arkivet deltager i. Under kaffen med Pers dejlige arkivkringle blev det sædvanlige spørgsmål stillet: ”Er I på Arkibas”. Svaret var, som vi ofte oplever det: ”Vi ville gerne, men vi mangler indtastere.” Til gengæld havde de så mange ringbind, at det til tider var svært at finde de dokumenter, vi skulle se. Uanset hvordan de fysiske forhold er, er det altid spændende at se de forskellige arkiver, som jo drives af frivillige ildsjæle.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.