SLFHJ Tirsdagsmøde 14. april 2020

Historiker Rasmus Wichmann:

Landeværnet - soldaterliv i 1800-tallet.

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet.
Landeværnets arkivalier er spredt ud over landet og er et værdifuldt supplement til lægds- og søruller.
Foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Eksempler vil blive hentet fra Hjørring amt, der var en del af Nørrejydske
Landeværnsregiment. Også Borgervæbningen i Hjørring købstad vil blive inddraget i foredraget.