Referat - Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19


Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 32

1.
Valg af dirigent: formand for Museumsforeningen Jørgen Ugilt blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen var rettidigt udsendt.

2.
Formanden beretning: godkendt

3.
Aflæggelse af regnskab: Årets regnskab viste et overskud på 144,88 kr.
 Formanden uddybede, hvordan tilskuddet fra Danske Slægtsforskere  beregnes. Både regnskab for 2019 og budget for 2020 blev godkendt.4.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Kontingentet er fortsat 175 kr.

5.
Valg:
a. Bestyrelse: Gunvor Johnsen, Lise Surland og Jan Rasmussen blev alle genvalgt.
b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt.
c. Revisor Anna Lise Christoffersen blev genvalgt.

6.
Indkomne forslag: Ingen forslag.

7.
Eventuelt: Formanden takkede revisor, webmaster og bestyrelse for godt samarbejde.

Gode traditioner skal ikke brydes. Et af vores medlemmer, Runa Christensen fortalte engageret, alene for æren, om islandsfiskeren og handelsmanden Jacob Severin, der var født i Sæby, men levede det meste af sit liv på Dronninglund Slot. Uden selv at have været i Grønland styrede han herfra sine handelsskibe, der sejlede fra hans private havn ved Hals til Grønland, hvor hans folk med kongens opbakning  grundlagde flere bygder langs vestkysten. Byen Ilullissat, der tidligere hed Jacobshavn, blev opkaldt efter Jacob Severin. I dag, hvor alle byer har fået grønlandske navne, hedder den Illulissat. Det tætte bånd mellem Dronninglund området og Grønland ses tydeligt, idet navne som Dorph, Dalager og Lynge stadig findes i Grønland.

Referent: Lise Surland