Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00

Formand for Dansk Slægtsforskere Kirsten Sanders


Slægtsforskning og DNA

Sted: forsamlingsbygningen                       

Deltagere, FU og gæster: 37

Referent: Gunvor Johnsen 


DNA griber om sig i slægtsforskning. Er du færdig med dine egne linjer og derfor interesseret i en helt ny måde at finde nulevende, ukendte slægtninge på, måske ligefrem i fremmede lande, så er her en virkelig spændende tidsrøver at gå i gang med. Måske er du slet ikke interesseret i det gamle og støvede, så er her noget nyt og sjovt. Jo flere, der får taget DNA tests i hele verden, jo større er chancerne for at finde slægtninge, og der er lande, hvor det er meget me-re almindeligt end her at få taget tests, selv om flere og flere også her melder sig under fanerne.

Grundtanken er, at vi alle består af blandinger of vores fars og mors kromosomer. De består så allerede af blandinger af deres forældres, så alle nedarver vi større eller mindre stykker af vores forfædres kromosomer uændrede. Ved at sammenligne vores kromosomer kan vi så finde nogen, som vi er i familie med. Jo tættere i familie, jo større match. Nu kan der være småbidder, som mange har, f.eks. små stykker fra Gorm den Gamle, så for virkelig at godtage slægtskabet, fordres et minimum antal ens brudstykker, og de skal dække en rimelig % i hele stykker. Opfylder sammenligningen disse krav, er man så godt som sikker på slægtskabet op til 7 generationer tilbage. Men man skal, som også i traditionel slægtsforskning, være indstillet på, at man må leve med, hvad man finder!

Der findes tre udenlandske firmaer, som tilbyder at lave DNA tests og sammenligne alle resul-taterne til en vis sikkerhed. My Heritage er det mest brugte i udlandet og har de bedste værktø-jer. Til gengæld er de aldeles ublu i deres prispolitik. Foreningen anbefaler i stedet at bruge Fa-mily Finder, som findes på Slægtens hjemmeside med grundig og nem vejledning, også til hvor-dan man får testen gennem tolden. Den er meget billigere, man plages ikke til at betale for et abonnement, og for få dollars kan man tilkøbe værktøjerne fra My Heritage. Dette kan jeg ro-ligt videregive, for foreningen har gjort My Heritage opmærksom på deres helt urimelige prispo-litik, men de er lige glade. Der er nok, der hopper på og betaler. Et andet godt værktøj at tilkø-be hedder DNA Painter, et farvelægningsprogram der bl.a. hjælper at holde styr på, om sam-menfaldet er på fædrene eller mødrene side. Det er derfor en god ide at overtale et familie-medlem på ens fars og ens mors side at få taget testen, så denne første sortering kan foreta-ges.

MEN: når man har fået tilsendt et antal grovmatch, foredragsholderen havde fået over 6000 fra My Heritage, må man selv i gang med det finmaskede net, men da ikke alle lægger slægts-tavler ind sammen med deres DNA, er det næsten umuligt med mange af matchene. Mange vil bare vide, hvor stor en % italiener eller cro magnon-mand man er. De mest sandsynlige perso-ner skal så findes på den helt traditionelle kirkebogsmetode for at finde slægtskabet, og der skal sendes breve til vedkommende. Kirsten Sander syntes, det var spændende, at hun havde fundet slægtninge flere steder i udlandet, men ud af 150 breve var der 2, der havde svaret.

Kirsten Sander har lagt sine powerpoints her på vores hjemmeside. På Slaegt.dk kan du finde alle vejledninger.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.